Tóth Péter az Európa Tanács tagja

Tóth Péter az Európa Tanács tagja

delegacio
Az Európa Tanács magyar delegációja Strasbourgban

Az önkormányzati eredmények figyelembevételével –  a Jobbik Magyarországért Mozgalom egy fő tagot, Tóth Péter személyében és egy póttagot Samu Tamás Gergely személyében delegálhatott az Európa Tanács Kongresszusába. Sokan nem ismerik, hogy mi a funkciója az Európa Tanácsnak, ezért néhány, fontosabb információt összegeztünk ebben a cikkben.

Az Európa Tanács egy regionális nemzetközi szervezet, amelynek székhelye Strasbourg. Jelenleg 47 tagja van, de nyitva áll bármely olyan európai állam előtt, amely elfogadja a jogállamiság intézményét és garantálja állampolgárai számára az alapvető szabadság és emberi jogokat.

A Tanács egyik legfontosabb eredménye az Emberi Jogok Európai Egyezményének 1950-es elfogadása volt. Ennek keretében állították fel az Emberi Jogok Európai Bíróságát, amely az emberi jogok legfőbb európai bírói fóruma. Az Európa Tanács laza, kormányközi együttműködés keretében jött létre, és (szemben az Európai Tanáccsal és az Európai Unió Tanácsával) nem az Európai Unió intézménye.

1994-ben az Európa Tanács tanácsadó szervként létrehozta az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusát, amely az addig működő Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Értekezlete helyébe lépett. Tevékenységét az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának (2000)1 sz. Alapszabályi Határozata alapján fejti ki.

A Kongresszus két kamarából áll: A Helyi Önkormányzatok Kamarájából és a Régiók Kamarájából. A kétkamarás közgyűlésnek 318 tagja és ugyanannyi póttagja van. Magyarország 7 tagot és 7 póttagot delegálhat a testületbe. A tagság az Európa Tanács tagállamaiban működő több mint 200.000 helyi és regionális önkormányzat választott képviselőiből tevődik össze. A Kongresszus elnökét a két kamara tagjai közül választják, felváltva. Az elnök két rendes ülésszak időtartamára marad hivatalában. A Kongresszus évente egyszer ülésezik Strasbourgban, amikor elismert európai szervezetek küldöttségeit is fogadják, továbbá a nemtagországok képviselőit, akik különleges meghívotti vagy megfigyelői státuszt élveznek. A tagállamok nemzeti delegációiból létrehozott Állandó Bizottság a Kongresszus plenáris ülésszakai közötti időszakban találkozik a különböző bizottságokkal, az őszi és a tavaszi ülésszakok idején. A Kongresszus alapszabálya szerint négy bizottságot működtet:

az Intézményi Bizottság különleges feladata az európai helyi és regionális demokrácia fejlődéséről beszámoló jelentések elkészítése, munkáját független szakértői bizottság támogatja;
a Kulturális és Oktatási Bizottság a média, az ifjúság, a sport és kommunikáció területéért felelős;
a Fenntartható Fejlődésért Bizottság a környezet, valamint a területfejlesztés és a várostervezés problémáival foglalkozik;
a Társadalmi Kohéziós Bizottság feladatai közé tartozik a foglalkoztatás, az állampolgárság, a migráció, a közösségi kapcsolatok, a nők és férfiak közötti egyenjogúság, valamint a társadalmi szolidaritás.

A Régiók Kamarájának van még egy különleges bizottsága, a Törvényhozói Hatalommal Rendelkező Régiók Munkacsoportja. A Kongresszus ügyvezetője felelős a költségvetésért, és irányítja a kongresszusi titkárság mintegy 40 munkatársának munkáját.

Jobbik Szegedi Szervezete
Európa Tanács

Facebook hozzászólások
Tóth Péter on sabyoutubeTóth Péter on sabtwitterTóth Péter on sabtumblrTóth Péter on sabinstagramTóth Péter on sabgoogleTóth Péter on sabfacebook
Tóth Péter
elnök készítette a cikket a Jobbik Szegedi Szervezete weboladalára
Szeged Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője.
A szegedi Jobbik elnöke.
Csongrád megye 1. választókerületének elnöke.
Csongrád megyei Jobbik elnöke.