Jogi-, és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Szegedi Szervezetének www.szegedijobbik.hu bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom (a továbbiakban: Jobbik) minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Jobbik sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Jobbik nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A Jobbik fenntartja a jogot a portál karbantartás vagy egyéb ok miatti szüneteltetésére.

Az oldalakon található írások, képek és videók szerzői jogvédelem alatt állnak. A Jobbik részére a weboldalon vagy email-en keresztül eljuttatott javaslatokat, ötleteket és információkat a szervezet szabadon felhasználhatja.

A jobbik.hu webkiszolgálóira elküldött űrlapokon megadott adatokra vonatkozóan a Jobbik Magyarországért Mozgalom – “Adatvédelmi nyilatkozata” a mérvadó.


Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt (a továbbiakban: Jobbik, székhelye: 1113 Budapest, Villányi út 20/B.).

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen.
Az egyes űrlapokon a kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, a Felhasználó azonosítása, a Jobbik és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása, ill. a Felhasználó és az oldal látogatói közötti kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása. Az opcionális adatok kezelésének célja, hogy a Felhasználó önkéntes és határozott döntése alapján ezeket az adatok a Jobbik számára elérhetővé tegye.

A megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használjuk, harmadik személynek adatokat nem adunk át. A megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatok törlését a Felhasználó maga kérheti az elérhetőségeknél megadott címeken.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes, nem nyilvános adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Jobbik munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik félnek a Jobbik nem ad át.

Az adatok felhasználása

A Felhasználó által megadott adatokat a Jobbik az alábbi célokra használja:
– hírlevelet küld ki az arra feliratkozók számára;

– A Tagfelvétel menüpontok kitöltése esetén felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel

Egyebek

A Jobbik fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Az adatokat minden esetben a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai alapján kezeljük.